Programe de finanțare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene finanțează:

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)

Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în vederea consolidării unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

Programul Operațional Competitivitate (POC)

Susținerea investițiilor care răspund nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare, inovare și infrastructura subdezvoltată de TIC și servicii slab dezvoltate.

Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Obiectivul general al programului este reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE, urmărind prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile realizate de către România în domeniul resurselor umane.

Programul Operaţional Asistență Tehnică (POAT)Asigurarea implementării eficiente şi eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor împărţite între Statele Membre şi Comisia Europeană.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțează:

Programul Operaţional Regional (POR)

Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA)

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Programul Operațioanl pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)