POC 4.1.1.

Acțiunea 4.1.1 – „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

Tipuri de activități eligibile

ATENȚIONARE MIPE

  În cazul construcțiilor, atragem atenția că timpul necesar pentru pregătirea documentației pentru depunerea proiectelor este destul de scurt. De asemenea, timpul pentru realizarea unei construcții, cu toate procedurile aferente acestor lucrări este îndelungat și este posibil ca proiectul să nu poată fi realizat în cei doi ani de implementare, beneficiarul riscând la finalul anului 2023 să i se retragă finanțarea acordată. Obiectivul acestui apel este îndeplinit în principal prin achiziționarea echipamentelor necesare pentru derularea activității productive. Așadar, este necesară concentrarea atenţiei potențialilor solicitanți pe acest tip de cheltuială și doar în subsidiar poate fi avută în vedere achiziţia/realizarea de construcții, dacă această cheltuială este absolut necesară și dacă pregătirile sunt într-un stadiu avansat, astfel încât procedurile să se deruleze în timpul limitat pentru depunerea și ulterior pentru implementarea proiectelor.

Perioada de depunere

După ce forma finală a Ghidului solicitantului va fi aprobată, cei interesați vor avea la dispoziție o perioadă de 30 de zile  până la lansarea apelului, pentru pregătirea proiectului în vederea depunerii acestuia.

Bugetul alocat

Bugetul alocat este de 300 milioane euro fonduri europene plus 58,3 mil. euro fonduri de la bugetul de stat.

Valoarea finanțării

Valoarea minima a finanțării nerambursabile, ca urmare a observațiilor transmise în perioada de consultare publică este de 50.000 euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 euro.

Durata de implementare

Durata de implementare a proiectului este de maximum 24 de luni fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

Criterii de eligibilitate

 1. Profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019
 2. Firma este înființată până la data de 31.12.2018 inclusiv (mai veche de 2019)
 3. Firma a avut activitate în anul 2020
 4. Firma a avut o scădere a cifrei de afaceri în 2020 raportat la 2019 de minim 5%
 5. Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare […]
 6. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani […]
 7. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost judecat pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale […]
 8. Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat […]
 9. Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019 […]
 10. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități […]

Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
 • Clasa P – Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.

Valoarea cofinanțării

 • 5% pentru micro întreprinderi
 • 10% pentru întreprinderi mici
 • 15% pentru întreprinderi mijlocii

GRILA DE PUNCTAJ

Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – maxim 40 puncte:

 • ≥30% – 40 puncte;
 • ≥25 < 30% – 35 puncte
 • ≥20 < 25% – 30 puncte;
 • ≥15 < 20% – 25 puncte;
 • ≥10 < 15% – 20 puncte;
 • ≥5 < 10% – 15 puncte;
 • < 5%  – 0 puncte (proiect respins)

Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în achiziții care contribuie la obiectivele de mediu – maxim 40 puncte:

 • ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
 • ≥80 < 90% – 35 puncte;
 • ≥70 < 80% – 30 puncte;
 • ≥60 < 70% – 25 puncte;
 • ≥50 < 60% – 20 puncte;
 • ≥40 < 50% – 15 puncte;
 • ≥30 < 40% – 10 puncte;
 • ≥20 < 30% – 5 puncte;
 • < 20% – 0 puncte (proiect respins)

Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale – maxim 5 puncte:

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte

Proiectul propune un produs/proces inovativ – maxim 5 puncte:

 • DA – 5 puncte;
 • NU – 0 puncte

Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – maxim 10 puncte:

 • ≥15% – 10 puncte;
 • ≥10% < 15% – 5 puncte;
 • < 10% 0 puncte;